USLUGE

SA DODANOM

VRIJEDNOSTI

USLUGE

S DODANOM

VRIJEDNOSTI

USLUGE SA DODANOM VRIJEDNOSTI

VIŠE
VALUTA

Vodite posao u HRK unutar Hrvatske. Međutim, ponekad možete imati potrebu za kompletiranjem prekogranične transakcije u EUR, GBP ili USD. Razgovarajte sa našim prodajnim predstavnikom da definirate plan koji odgovara Vama.

DINAMIČKA KONVERZIJA
VALUTE (DCC)

Ponudite kupcima opciju plaćanja u njihovoj lokalnoj valuti EUR, GBP, USD, CHF, PLN i HUF i ostvarite najbolji tečaj u zemlji. Naš sporazum sa našim partnerom, bankom, pruža vašim inozemnim klijentima odličnu opciju plaćanja.

INTEGRACIJA
SA BLAGAJNOM

Ubrzajte vaš proces kupnje i usmjerite svoje operacije integracijom Vašeg Prolaz terminala sa Vašom blagajnom. Tijekom Ožujka 2017, Prolaz je prva i jedina tvrtka koja nudi besplatnu integraciju blagajne i bez dodatnog troška.

PROGRAMI
VJERNOSTI

Integrirajte svoj program vjernosti sa Prolaz hostom i eliminirajte potrebu za izdavanjem kartica vjernosti. Nikad nemojte propustiti transakciju koja se nadodaje na program vjernosti za sve transakcije koje se procesiraju na našem terminalu. Postavite novi program vjernosti u nekoliko dana.

MOBILNI BONOVI
ZA NADOPUNU

Nadopunite svoj telefon sa VIP i T-mobile bonovima. Proširite svoje usluge nuđenjem bonova i drugih usluga distribucije e-dobara.

INTEGRACIJA ELEKTRONIČKIH
NOVČANIKA (USKORO U HRVATSKOJ)

iPay, Samsung pay, Google Wallet i PayPal su alternativni načini kojima vaši klijenti žele platiti. Međutim ove metode plaćanja trenutno nisu omogućene u Hrvatskoj, Čim budu, Prolaz terminali će ih automatski prihvaćati.

OPĆE INFORMACIJE:

 

Dubrovačka 14/IV

21000 Split, Hrvatska

Tel: +385 (0) 21 534 160

Fax: +385 (0) 21 534 160

info@prolaz.hr

PRODAJA

 

Zagrebtower, 8 KAT

Radnička cesta 80

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 562 5770

prodaja@prolaz.hr

PODRŠKA

 

Zagrebtower, 8 KAT

Radnička cesta 80

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (1) 562 5750

podrska@prolaz.hr